1. Met deze kaart kan maximaal 1x per week gewassen worden.
  2. Deze kaart is voor één nummerplaat en kan niet gebruikt worden voor andere nummerplaten. Indien dit toch gebeurt eigenen wij ons het recht toe de jaarwaskaart te blokkeren en te vernietigen.
  3. De jaarwaskaart mag maximaal één maal veranderd worden naar een andere nummerplaat ingeval van nieuwe wagen. Kostprijs 2 Euro.
  4. Indien u met een vervangwagen komt wassen moet dit eerst gemeld worden en een bewijs van de garage voorgelegd worden met de juiste reden.
  5. Taxi-, verhuurbedrijven en garages kunnen geen gebruik maken van deze kaart.